usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Pamiętna 16
96-100 Skierniewice
tel. 606 119 137
e-mail: schronisko.skierniewice@gmail.com
www.schroniskoskierniewice.pl

 

 

"Nie ma na świecie przyjaźni,

która trwa wiecznie.

Jedynym wyjątkiem jest ta,

którą obdarza nas pies."

- Konrad Lorenz -

 

ZUM jako właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach informuje, że opiekę sprawuje nie tylko nad zwierzętami z terenu naszego miasta, ale również w ramach współpracy z innymi samorządami (które podpisały ze Spółką stosowną umowę) przyjmuje do schroniska i zapewnia odpowiednie warunki bytowe oraz opiekę weterynaryjną zwierzętom z terenów tych miast i gmin.
Zapewniamy naszym podopiecznym godne życie, jednak każdy z czworonogów marzy o prawdziwym domu i przyjacielu.Z tych to względów od 2009r. rozpoczęta została akcja adopcyjna. Poniżej przedstawiamy warunki, jakie należy spełnić, by stać się szczęśliwym właścicielem wybranego przez siebie psa.