usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

Zgromadzenie Wspólników

 

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

 

Prezydent Miasta Skierniewice      Krzysztof Jażdżyk

 

Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący Rady                   Arkadiusz Binek

Członek rady                               Agnieszka Janus

Członek Rady                              Paweł Rabczewski

 

Spólką kieruje Zarząd jednoosobowy

 

Prezes Zarządu                           Piotr Majka

Główny Księgowy                         Dorota Pietrzyk